Butikkutstilling

Slik jobber vi

Kremmerhuset er en interiørkjede som består av 65 egeneide butikker rundt om i Norge og én nettbutikk. Hovedkontoret ligger på Alna i Oslo, og håndterer alt fra innkjøp, produktutvikling, kommunikasjon, markedsføring og mye mer. Det er stor grad av åpenhet og samarbeid avdelingene imellom. 

Kremmerhuset har over 500 ansatte. Dette er både faste og midlertidige ansatte. Vår logistikkavdeling er lokalisert på vårt sentrallager på Hensmoen i Hønefoss. Siden september 2021 har Kremmerhuset vært en del av Dalema Gruppen.

Kremmerhuset eier ingen fabrikker, men vi samarbeider med utvalgte uavhengige leverandører (produsenter, agenter og merkevareleverandører) i Asia og EU/EØS. Vi har gjennom vårt søsterselskap Opal East Trading Co., Ltd. fire produksjonskontorer i våre viktigste markeder: Kina, India, Vietnam og Malaysia. Produksjonskontorene samarbeider tett med vår innkjøpsavdeling i Oslo i utviklingen og produksjonen av nye produkter. Dette samarbeidet er med på å sikre at produktene våre oppfyller våre kvalitetskrav og sammen jobber for å bedre produksjonsforhold der det er nødvendig. Innkjøp fra Europa håndteres direkte fra vårt hovedkontor.


Tydelige forventninger

I Kremmerhuset kjøper vi varer fra fabrikker og leverandører, rundt om i verden. Vi har et stort ansvar for å sørge for at våre produksjoner gjennomføres på en ansvarlig måte, både av hensyn til mennesker, samfunn og miljø. I arbeidet med å opptre ansvarlig har vi derfor utarbeidet et sett med leveregler som alle tilknyttet ledergruppe, innkjøp og marked skal kjenne til og jobbe etter. 

For å tydeliggjøre våre holdninger overfor partene i leverandørkjeden har vi også etiske retningslinjer som alle våre samarbeidspartnere skal signere og følge. Kremmerhuset følger konsernets retningslinjer for etisk handel, og utgjør en del av våre innkjøpsavtaler med leverandørene. Disse retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.

Personvern    |    ©Kremmerhuset    |    Levert av: Frontkom