• Logg på: Få 30% på EN HEL handel* i kassen t.o.m. 23.06.24
Fri frakt over 599,-*
Fri retur i butikk
Rask levering
3-5 arbeidsdager

Romduft Serenity Evening glow

279,00
Over 10 på nettlager
3-5 dager levering
Betal med Vipps eller Klarna
Se butikker med varen på lager Hent varen om 2 timer
Betal i butikk
3-5 dager levering / Betal med Vipps eller Klarna

Fyll opp rommet med deilige dufter. Pinner til å sette oppi beholderen med duftolje følger med. 


Husk at olje kan sette flekker på ubehandlet underlag, så plasser den gjerne på et fat eller liknende for å unngå dette. 

Flasken tørkes av med fuktig klut. Pinnene bør snus fra tid til annen.

 

GHS07 piktogram - advarsel GHS09 piktogram - advarsel


Advarsel: Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Inneholder 1-(2,3,8,8-tetra-metyl-1,2,3,4,5,6-,7,8-oktahydro-naftalen-2-yl) etanon, Linalool, Citronellol, (2E)-2-(fenyl-metyliden)oktanal, Geraniol, d-limonen, Linalylacetat, 7-hydroksycitronellal, Nerol, Cedrylmetyleter, Etylmetylfenylglysidat, Heksylsalicylat, Metylendioksyfenyl metylpropanal, Kumarin, Geranylacetat, l-beta-pinen, 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran, trimetylpropylsykloheksanpropanol

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet.
Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Samle opp spill. Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak. 

Artikkelnummer:
Varenummer:
7071100764669
Materiale:
Duftolje glass
Høyde:
27 cm
Diameter:
720 cm

Passer med

Personvern    |    ©Kremmerhuset    |    Levert av: Frontkom